Meidän mökkipalstamme ranta on kohtuullisen rehevöitynyt. Syynä lähialueen pellot ja niistä järveen johtavat ojat. Uimarantaa on turha kuvitella, mutta jo maisemallisista syistä tarve ruoppaukselle on alkanut olla suuri.

Ruoppaus ei kaiken kaikkiaan ole helppo urakka järjestää. Se on myös tarkoin säännösteltyä ja luvan varaista. Oma prosessi alkoi jo yli vuosi sitten, mutta koska ruoppausta on tarkoitus suorittaa jäältä, ei se vuonna 2017 onnistunut liian ohuiden jäiden johdosta. Tänä vuonna tilanne näytti vielä Tammikuussa huolestuttavalta, mutta onneksi Helmikuussa saatiin pakkasia, ja homma näyttäisi olevan toteutumassa.

Ohessa muutamia huomiota projektista jos sitä joku muu harkitsee.

Ruoppauksen ajankohta

Ruoppaus vaikuttaa vesistöön merkittäväksi, ja siksi sitä suositellaan tehtäväksi kesäajan ulkopuolella. Sillä voi olla vaikutuksia mm. kutuun tai vesilintujen ruokailuun. Koska jäältä tehtävä ruoppaus on ehkä helpoin hankkia, ajoittuu paras aika ruopata alkuvuoteen, hieman riippuen vuodesta ja missä päin Suomea ruoppausta suoritetaan. Nyrkkisääntönä voi pitää, että jos jää on noin 50cm paksua, pitäisi homman olla ok (silloin kantavuus noin 12 tonnia). Toki kantavuus voidaan päätellä kun tietää koneen painon. Kantavuuteen löytyy esimerkiksi ohje täältä: http://ilmatieteenlaitos.fi/ajoneuvolla-jaalle-

Ruoppausmassojen läjitys

Ruoppausmassoja varten tulee olla tieto miten maa-aines läjitetään ja maastoutetaan. Maa-aines ei saa joutua takaisin vesistöön, joten se pitää hoitaa tarpeeksi kauas rannasta. Läjitys pitää tapahtua myös omille maille, tai muuten läjitykseen pitää olla lupa. Kannattaa siis miettiä etukäteen mitä järven pohjasta saatavalle maa-ainekselle tekee. Meillä läjitystä suunniteltiin aluksi omalle tontille, mutta siiteyden ja selkeyden vuoksi urakoitsija lopulta vei maa-aineksen myös pois lisäkustannuksesta.

Ruoppaus maa-aines poiskuljetus

Ruoppausluvan hakeminen

Luvan hakeminen tuntui alkuun vaikealta, mutta Ely-keskukselta löytyy onneksi kaikki työkalut tämän toteuttamiseen. Ely-keskus hoitaa luvat, kun ruoppausmassojen määrä ei ylitä 500 kuutiota, mutta jos projekti on isompi, pitää lupa hoitaa aluehallinnossa, ja tästä prosessista minulla ei ole kokemusta.

Ennen kuin ELY-keskuksen lupaa aletaan täyttämään, pitää työhön saada lupa joko vesistön omistajalta (jos toiminta on järjestäytynyttä) tai ilmoittaa kaikille tiedossa oleville osakkaille. Tämä ei onneksi meidän tapauksessa ollut haaste, sillä järvi oli pieni ja alue tuttua.

Suunnitelmakartan tekeminen

Ilmoitukseen tulee liittää suunnitelmakartta, jossa näkyy ruopattava alue ja läjitysalue. Tämä saattaa aluksi tuntua hankalalta, mutta työkalut tämän tekemiseen on kohtuullisen helppo saada. Kansalaisen karttapaikasta saa helposti kuvan mökin alueesta ja tonttien rajat. Ottamalla kuva omasta tontista esim. ruutukaappauksella ja muokkaamalla saatua kuvaa esim. pixlr.com/editor-sivun kautta on suunnitelmakartta valmis helposti alle tunnissa.

Lupahakemuksen täyttäminen

Itse luvan voi täyttää suoraan verkossa. Lupa pitää hakea 30 päivää etukäteen ja sen hakeminen on ilmaista seuraavan linkin kautta: Ruoppauslupahakemus. Hakemuksen vaikein vaihe oli kiinteistötunnuksen ja koordinaattien kaivaminen, mutta yllä mainittu kansalaisen karttapaikka auttaa tässäkin molempien poimimisessa. Omalla alueella lupa tuli todella nopeasti, noin viikon sisään hakemuksesta. Ensimmäisellä kerralla ruoppaus ei tosiaan ohuen jään takia onnistunut, ja projekti siirtyi vuodella eteenpäin ja hakemus piti tehdä uudestaan. Toisella kerralla homma olikin sitten jo todella nopeaa ja suoraviivaista.

Urakoitsijan löytäminen

Ruoppaushommiin tarvitaan myös kaivuri ja sille operoija. Omassa tapauksessa tämä löytyi helposti, sillä yksi mökkinaapureista tekee urakointia alueella. Huomioitavaa on, että työhön riittää asiaan vihkiytynyt maaurakoitsija. Jos maaurakoitsija ei ole tehnyt ruoppauksia aiemmin, on hyvä huomauttaa hänelle, että järven pohjaan ei ole tarkoitus tehdä syvänteitä, joissa vesi ei pääse kiertämään. Läjityksen osalta urakoitsijaa on myös ohjattava siitä, mihin saatava maa kasataan, jotta se ei pääse takaisin veteen tai muuten aiheuta ympäristölle haittaa, edes maisemallisesti. Suosittelen myös, että työstä tarjous otetaan kirjallisesti. Omassa tapauksessani mökkinaapurin kanssa hinnasta tuli lopulta hieman epämääräinen käsite, joka nousi lähes joka keskustelussa. Jälkeenpäin kirjallinen tarjous olisi helpottanut tätä huomattavasti.

Rannan ruoppauksesta ei saa kotitalousvähennystä

Useista piha- ja mökkiprojekteista voi saada kotitalousvähennystä, mutta rannan ruoppaus ei kuulu näihin. Eli kustannuksia kun laskee on tämä hyvä ottaa huomioon.

Linkkejä ruoppaukseen liittyen:

Suoraviivaisimmat ohjeet hommaan saa Ely-keskukselta sekä Ympäristö.fi-palvelusta.